Vánoce a ekonomika

Vánoční svátky jsou nejsilnějším obdobím roku hlavně pro obchodníky, kteří cílí veškeré svoje úsilí právě sem. Je tomu tak jednoduše proto, že lidé jsou ochotni utratit opravdu hodně peněz, a dokonce s kvůli tomu zadlužit. Tedy stejně se na to dívají i instituce, které nabízejí různé půjčky a úvěry. Je to záruka, že se ekonomice bude dařit? Pokud se na to podíváme z podrobného měřítka, tak vánoční svátky mají velký vliv. Je to období, kdy tím, že lidé utrácí hodně peněz velice podporují to, aby se peníze tzv. “točily”. To samozřejmě prospívá našemu hospodářství a ekonomice celkově. Je vidět, že se špatně nemáme.
Rostoucí šipka a muž s kufrem
Paradoxně i to, že si lidé berou velké množství různých úvěrů také růst podporuje. Ovšem zde je to dvojsečná zbraň. Sice jednorázově velice kladný vliv, ale do budoucna ne. Proč tomu tak je? Mnoho lidí, kteří si vezmou takovéto produkty se dostane do situace, kdy nebude schopna svoje závazky platit. Dost klientů totiž neodhadne svoje možnosti, případně se dostane to specifické situace, která jim překazí možnost vyhnout se exekuci nebo insolvenci. V tomto případě samozřejmě začnou méně utrácet, jelikož nebudou moci si dopřávat tolik, kolik byli zvyklí. Toto má tedy svoje klady, ale také poměrně velké zápory. Je potřeba si říci, že růst ekonomiky v tomto případě je opravdu nárazový. Není to žádný konstantní stav, který by zůstal.
 Vánoční strom venku
O těchto svátcích se lidé nebojí utrácet prakticky za všechno více peněz. Důležitou součástí jsou samozřejmě i potraviny a různé vánoční pochoutky a cukrovinky. Možná vám to nepřijde, ale za to lidé utratí také velkou částku peněz. Logicky se tedy i toto promítne do vývoje ekonomiky. Dobré také je, že lidé více cestují. Zde se dostáváme k tomu, že člověk kupuje benzín ve větším množství. Zkrátka vše se projeví. Nesouhlasím s názorem, že se to může ukázat v negativním smyslu. Nevím, z čeho takoví lidé čerpají. Když si ale dáme jedna a jedna dohromady, tak z toho vyplývá, že přece musí růst, byť by to bylo jen na krátkou dobu. Celkově pro naši ekonomiku je to určitě dobře, navíc je to jedno z nejsilnější a vlastně i největší období v roce. Tedy se nebojte svoje peníze utrácet, podpoříte tím i celkovou situace. Nicméně si dávejte pozor na své možnosti a nepřeceňujte se, ať se nedostanete do špatné finanční situace.

 

Podobné příspěvky