Zkuste se zamyslet nad atraktivní formou školního zájezdu


K harmonogramu Å¡kolního roku již tradiÄnÄ› a neodmyslitelnÄ› patří hodnocení. A známkou se opatÅ™ují také Å¡kolní výlety. Chcete, aby byly ty ve Vaší kompetenci oznaÄeny výbornou? Bezesporu ano. V provedení specializované agentury se tyto akce setkávají s pozitivními ohlasy. VyzkouÅ¡ejte si bohatý a Älenitý program na vlastní kůži také Vy. Z beder pedagogů snímají kvalifikovaní a kreativní průvodci spoustu zodpovÄ›dnosti s přípravou zajímavého projektu, který zaujme žáky možností poznávat nové prostÅ™edí a vyzkouÅ¡et si zcela nové podnÄ›ty. K nim patří například příležitost vyzkouÅ¡et si roli pekaÅ™e ve Å tramberku. A také spousta dalších aktivit.

Naši hosté vyjádřili svou absolutní spokojenost s programem

Vyberte si konkrétní uspořádání Äinností pro Å¡kolní výlety z nabídky, která je přístupná pro vÅ¡echny pedagogy na internetu. Naleznete zde nejen aktuální informace o náplni aktivit, ale také kalendář obsazenosti a jednoduchý návod k rezervaci konkrétních termínů. SouÄástí repertoáru služeb ověřené firmy je také sympatická cenová kalkulace za jednotlivé varianty jednodenních i vícedenních etap.