Kde usídlit svoji firmu?

Při podávání žádosti o zápis do Obchodního rejstříku, musí zakladatel společnosti, předložit Obchodnímu soudu řadu dokumentů, takzvaných zakladatelských listin.

To jsou například Stanovy společnosti, Pozvánka a Zápis z Valné hromady. Zakladatelská smlouva, Souhlas s umístěním sídla, Živnostenské lisy, Koncese atd. atd. všechny dokumenty jsou důležité, ale jen je závislý na někom třetím. Pokud nevlastníte objekt, do kterého chcete umístit sídlo své společnosti, musíte někoho přesvědčit, aby vám potvrdil souhlas s umístěním sídla vaší budoucí společnosti s ručením omezeným. A to půjde asi dost těžko. Skoro bych řekla, že se vám to nepodaří.

Virtuální sídlo firmy

Tak jak situaci vyřešit? Přece to zakládání společnosti neodpískáte? Řešení je docela jednoduché. Sídlo společnosti si totiž můžete pronajmout. Ne, nejde o žádné prostory, o žádné klasické kanceláře ani o žádné nebytové prostory. Jde pouze o pronájem adresy.

Někdo tomu říká virtuální sídlo společnosti, někdo to nazývá virtuální kancelář. O co tedy přesně jde. Za velice nízký měsíční poplatek, si zajistíte sídlo firmy v Ostravě kancelar29.cz vám pronajme možnost usídlení vaší společnosti na adrese svého podnikatelského objektu. Při podpisu smlouvy, která se sepisuje na šest měsíců až dva roky, předá pronajímatel nájemci oficiální vyslovení souhlasu, které soudu plně postačuje. Po uzavření smlouvy bude u vchodu umístěna cedulka s názvem vaší společnosti. Předpokládá se, že na adresu vaší společnosti bude zasílána veškerá poštovní korespondence. I na toto je pamatováno.

Díky sídlu můžete podnikat

Každý dopis, každá písemná zásilka i každý příchozí balík je na adrese sídla přijat, zaregistrován a uložen. Následně je nájemci sídla zaslána notifikace zásilky, s uvedením odesílatele. Pokud má nájemce zájem, je možné listovní korespondenci otevřít a listy naskenovat. Skeny se pak neprodleně zasílají nájemci na jeho e-mailovou adresu.

Podobné příspěvky